Compressiekoeling

Lucht gekoeld door waterverdamping direct inblazen in een datacenter is zeer duurzaam, maar is ook een directe bedreiging voor het bedrijfsproces. Koeltechniek is een verzameling van technische oplossingen om ruimtes, voorwerpen en stoffen af te koelen en koel te houden, door er warmte aan te . Bij waterkoeling wordt koelwater langs het .

GKPVUW, door Ecotecworld geleverde PV-panelen diverse typen van o. SolarPark, LDK, Aventia en Viridian, Ecotec . Thermaltake heeft maandag zijn Xpressar-behuizing met compressiekoeling officieel voorgesteld. Dankzij de kleine compressor die de .

Thermaltake, de Taiwanese fabrikant van behuizingen en koelers, heeft op de Cebit in Hannover een prototype van een behuizing met . Compressiekoeling wordt in heel veel toepassingen gebruikt. Absorptiekoeling wordt in een kleiner aantal gevallen gebruikt, vooral daar . De compressiekoeling is een krachtig principe, dat leidend blijft. NH3-installatie van het NVKL-Trainingscentrum bij PCT+ in Ede.

Behalve door elektrische compressiekoeling (traditionele koelmachine) kan ook koude geproduceerd worden door toepassing van absorptiekoeling. Er zijn leveranciers die “gegarandeerd lekvrije installaties” leveren. Datacenter koeling met de hoogste energie efficiëntie.

Werkgebied en ontwerpcondities.

Verdampings- en condensatietemperatuur. ITB-Kwadraat realiseert het 1e datacenter in Nederland dat gekoeld wordt zonder dat er gebruik wordt gemaakt van compressiekoeling. Dit resulteert in een energiebesparing ten opzichte van koelinstallaties zonder vrije koeling.

EnergieVademecum Energiebewust ontwerpen van. Een voordeel van absorptiekoeling . Traditionele compressiekoeling zonder vrije koeling, aangesloten op klimaatinstallatie van kantoor. Testinstallatie compressiekoeling. Grenzen tussen gebruik van bepaalde koeltechnieken zijn belangrijk! Bv: energieverbruik koeling DC: compressiekoeling+free cooling . Ahoy (Rotterdam): absorptiekoeling, compressiekoeling, stadsverwarming.

Hoog Catharijne (Utrecht): absorptiekoeling, compressiekoeling . Ter vergelijking: compressiekoeling, elektrisch aangedreven, beschouwd op primaire energie. Indien additionele compressiekoeling als optie wordt geÃnstalleerd functioneert deze met een zeer hoge Coëfϐiciënt Of Performance (COP) van cirǦ. Is gasblus- of watermistinstallatie nog noodzakelijk? Ten opzichte van compressiekoeling wordt tot elektriciteit bespaard.

Bovendien wordt voor het koelen gewoon gebruik gemaakt van water en. Het werkingsprincipe van absorptiekoeling (zie figuur 1) is voor een deel vergelijkbaar met dat van compressiekoeling. Absorptie koeling bijvoorbeel is minstens zo lang bekend en toegepast, als compressiekoeling.

In de afbeeldingen zijn meer thermische systemen te vinden, . Arthur Singendonk: In een computer- ruimte moet relatief veel warmte per vierkante meter worden . Efficiënt in gebruik: Door de aanvullende compressie koeling kunnen schommelende buitentemperaturen en hoge buitentemperaturen worden opgevangen. WKO in met de in het grondwater opgeslagen koude.